Lid worden?


Als lid van de IJslandse Honden Club ontvangt u 3-4 x per jaar ons full color clubblad vol informatie over de IJslandse Hond, met verhalen van leden, geplande activiteiten en verdere wetenswaardigheden. Tevens kunt u deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de club, zoals wandelingen, workshops en lezingen.
Daarnaast is het mogelijk om naast het gewone lidmaatschap leden van het gezin gezinslid te maken.


De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen € 25,00 per kalenderjaar.
Gezinsleden betalen € 8,50 en krijgen hiervoor stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.


  • Nieuwe leden – die zich aanmelden tussen 1 januari en 30 juni – betalen € 25,00 voor het lopende jaar.
  • Nieuwe leden – die zich aanmelden tussen 1 juli en 31 december – zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt betaald.
    U betaalt dan € 37,50 (€ 12,50 + € 25,-) voor het lopende halfjaar en het hele volgende jaar.
  • Nieuwe gezinsleden – die zich aanmelden tussen 1 januari en 30 juni – betalen € 8,50 voor het lopende jaar.
  • Nieuwe gezinsleden – die zich aanmelden tussen 1 juli en 31 december – zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldig, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt betaald.
    U betaalt dan € 12,75 (€ 8,50 + € 4,25) voor het lopende halfjaar en het hele volgende jaar.

Wij verzoeken u uw contributie over te maken op rek.nr. NL78 ABNA 0448 6863 33 t.n.v. IJslandse Honden Club te Gouda onder vermelding van NIEUW LID.
BIC: ABNANL2A

Aanmeldformulier lidmaatschap


Lid worden?
Vul hier de naam van het gezinslid in
Mobiel en/of vast nummer
Bezig met versturen

Reacties zijn gesloten.