Lid worden?


Als lid van de IJslandse Honden Club krijgt u 4x per jaar ons full color clubblad vol informatie over de IJslandse Hond, met verhalen van leden, geplande activiteiten en verdere wetenswaardigheden en kunt u deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de club, zoals wandelingen, workshops en lezingen.

De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen € 25,00 per kalenderjaar.

  • Nieuwe leden, die zich aanmelden tussen 1 janauri en 30 juni betalen € 25,00 voor het lopende jaar.
  • Nieuwe leden, die zich aanmelden tussen 1 juli en 31 december zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt betaald.
    U betaalt dan € 37,50 (€ 12,50 + € 25,-) voor het lopende halfjaar en het hele volgende jaar.

Tevens is het mogelijk om naast het gewone lidmaatschap leden van het gezin gezinslid te maken.
Het gezinslidmaatschap kost € 8,50 per jaar (u krijgt hiervoor stemrecht op de ALV).
Nieuwe gezinsleden, die na 1 juli als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd, mits gelijktijdig de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt betaald (€ 4,25 +
€ 8,50)

Wij verzoeken u uw contributie over te maken op rek.nr. NL78 ABNA 0448 6863 33 t.n.v. IJslandse Honden Club te Gouda onder vermelding van NIEUW LID.
BIC: ABNANL2A

Aanmeldformulier lidmaatschap


Lid worden?
Vul hier de naam van het gezinslid in
Mobiel en/of vast nummer
Bezig met versturen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.