Noodopvang


Af en toe bereikt ons de vraag of we voor een IJslander een ander thuis kunnen zoeken.
Dit kan om allerlei redenen het geval zijn. Soms heeft het geen haast, maar in andere gevallen weer wel.
In geval van ziekenhuisopname of overlijden van de eigenaar zal er veelal wel haast geboden zijn.
Voor deze gevallen is onze noodopvang opgezet.
Voor meer informatie kunt u bellen met Kathleen Rensma: 0182-582565


Reglement met voorwaarden

 • De noodopvang is bedoeld voor IJslandse Honden, die per direct weg moeten uit hun woonsituatie.
 • De noodopvang is – in principe – bedoeld voor leden van de IJHC.
  We onderscheiden hierbij 2 vormen van noodopvang:

  1. een tijdelijke opvang bijv. in geval van plotselinge ziekte/ziekenhuisopname/operatie/revalidatie van de eigenaar.
   We gaan ervan uit dat deze vorm van opvang zal leiden tot terugplaatsing naar de eigenaar.
  2. een permanente opvang, waarbij de noodopvang overgaat in een herplaatsing, bijv. bij opname in verzorgingstehuis of overlijden van de eigenaar.
 • De noodopvang wil zoveel mogelijk zekerheid hebben omtrent de gezondheid/gebreken/ziektegeschiedenis van de aangeboden IJslandse Hond.
 • Bij twijfel is een check door de dierenarts gewenst, waarbij de kosten voor zowel consult als evt. daaruit voortvloeiende medische kosten voor rekening van de eigenaar zullen zijn.
 • Indien nodig zal de Gedragscommissie het gedrag van de hond in kwestie bekijken en beoordelen.
 • De financiële bijdrage aan de noodopvang door de eigenaar zal bij zowel A als B € 50,- bedragen.
 • Daarnaast zijn in geval van tijdelijke opvang (A) de kosten voor de dagelijkse verzorging, zoals voeding, medische kosten en andere relevante zaken voor de hond voor rekening van de eigenaar.
 • In geval van noodopvang (B) die leidt tot herplaatsing zullen de kosten van voeding en alle andere relevante bijkomende kosten betaald worden uit het noodfonds. Indien noodzakelijk (bijv. in geval van overlijden van de eigenaar) krijgt het Bestuur de vrijheid anders te beslissen over de financiële bijdrage die aan de noodopvang is gekoppeld.
 • In de tijdelijke opvang blijft de eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor de hond.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in geval van twijfel beslist het Bestuur.

Reacties zijn gesloten.