Fokreglement


Uitgaande van de IJslandse Honden Club
(goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering dd. 18/06/2017)

Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras de IJslandse hond in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB)

De opzet van het Vereniging Fok Reglement (VFR) is in vorm en uitvoering gelijk voor alle rasverenigingen van alle rassen.

Sommige regels zijn voor alle rasverenigingen gelijk en komen voort uit het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.
Voor andere regels geldt een minimumeis waar een rasvereniging wel een verzwaring mag toepassen maar nooit een verlichting. Hierdoor kunnen rasverenigingen voor het zelfde ras zich van elkaar onderscheiden.

Reacties zijn gesloten.