Doelstellinglogo_lid-van-rvb_horizontaal_rgb_basisDe IJHC vertegenwoordigt liefhebbers en fokkers van de IJslandse Hond.
De club is statutair opgericht op 9 april 2010, geregistreerd bij de KvK onder nummer 24493051 op 15 april 2010 en erkend door de Raad van Beheer op 17 mei 2011.

De IJHC heeft als doelen:

 • Het bijeenbrengen van liefhebbers en fokkers van de IJslandse Hond, om gezamenlijk de gezondheid en de vitaliteit van het ras te bevorderen.
 • Met het oog op de instandhouding van het ras, het fokbeleid erop te richten de genenpool daar waar mogelijk te verbreden, waarbij gezondheid, welzijn, gedrag en karakter van het ras en van de individuele hond, de hoogste prioriteit hebben.
 • De rastypische eigenschappen, zoals deze zijn beschreven in de rasstandaard, in stand te houden.
 • Op te komen voor de belangen van de IJslandse Hond, van de individuele hond en van de leden van de vereniging, voor zover dit de belangen van de IJslandse Hond betreft, waar en wanneer dit nodig is.

Ze tracht dit te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen, workshops, wandelingen en andere activiteiten.
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de IJslandse Hond.
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding en voorkoming van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen voor de uitvoering van die plannen.
 • Het betrekken van onafhankelijke specialisten bij het fokbeleid, waarbij gebruik zal worden gemaakt van hun kennis die de basis zal vormen van een samenhangend en verantwoord fokbeleid.
 • Het laten verrichten van onafhankelijk onderzoek door specialisten met betrekking tot de gezondheid en de vitaliteit van het ras en het laten uitvoeren van analyses van de populatie om – daaruit voortvloeiend – tot advisering te komen aan de vereniging over het te voeren fokbeleid. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras de IJslandse Hond en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van het ras betreffende de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, evenals de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen. Een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren.
 • Het opzetten en bijhouden van een databank, waarin van alle honden relevante gegevens met betrekking tot de gezondheid en andere gegevens worden opgenomen.
 • Het uitgeven van een clubblad en het onderhoud van een website alsmede het bevorderen van een goede communicatie tussen de leden.

Reacties zijn gesloten.