Woordenschat C

com·mu·ni·ca·tie: uitwisseling van informatie.

IJslandse honden zijn intelligent en leren vlot. Woorden en hun betekenis leren ze snel begrijpen. Door steeds bepaalde zaken met eenzelfde woord te benoemen, ontwikkelt de hond zijn eigen idioom. Zo breng je hem kennis bij en kun je hem en kunnen jullie informatie uitwisselen.

Voorbeeld: steeds voordat je hem iets aanreikt, duid je dat aan: ‘bal’ of ‘frisbee’. De slimme IJslandse hond kan bij de eerstvolgende vraag ‘antwoorden’ door het voorwerp van het spelletje te kiezen waar hij het meeste zin in heeft.

con·se·quent: naar aangenomen beginselen handelend of redenerend.

Elke hond is het meest gebaat bij een duidelijk en consequente opvoeding, dat werkt bij een IJslandse hond net zo. Wel is hij als volwassen, opgevoede hond zo verstandig dat je de teugels op een gegeven moment kunt laten vieren.

Voorbeeld: je kunt ‘in overleg afspreken’ dat hij iets wel of niet mag. Bij lage temperaturen mag hij wel pootje baden, maar niet zwemmen. Hij zal hieraan gehoor aan geven door te poedelen waarbij slechts zijn poten (en onderbuik) nat worden.

cor·ri·ge·ren: terechtwijzen verbeteren.

Aanleren is eenvoudiger dan afleren, oftewel voorkomen is beter dan corrigeren. Anticipeer op ongewenst gedrag door de hond op tijd af te leiden.

Voorbeeld: jullie wandelen op straat en jouw IJslandse Hond ziet iets eetbaars op de grond liggen. Je wilt voorkomen dat hij het in zijn bek pakt of opeet. Laat hem attent naar je opkijken of dirigeer hem speels in een andere voor hem interessante richting.

naar de letter D

Reacties zijn gesloten.