Woordenschat E

Eei·ge·naar: iemand aan wie iets in eigendom toebehoort

De IJslandse Hond heeft een zelfbewuste en evenwichtige leidinggevende nodig die zijn lichaamstaal begrijpt en verstand heeft van hondse zaken. De IJslandse hond verlangt een sportieve metgezel die er graag samen met hem opuit wil trekken. De IJslandse Hond ziet zijn mens als een lieve gelijkwaardige partner die veel positieve aandacht aan hem schenkt, hij hoopt dat dit gevoel wederkerig is.

Voorbeeld: de IJslandse Hond is ongeschikt voor een heetgebakerd of opvliegende persoon omdat hij in een onduidelijke en onrustige situatie onmogelijk kan functioneren.

emo·tie: hevig gevoel

De IJslandse Hond is een hoogst aanhankelijke en uiterst stemmingsgevoelige hond. Van woorden die uitgesproken worden met een barse intonatie, of van een ruwe bejegening kan hij volkomen van slag raken. Heersen er spanningen binnen een gezin dan hebben die duidelijk hun weerslag op hem. De IJslandse Hond weet het humeur van zijn mens uitstekend te peilen, daarom heeft hij een harmonieuze leidinggevende nodig.

Voorbeeld: je vindt het moeilijk om jouw IJslandse Hond alleen thuis te laten, waardoor je automatisch en onbewust die weifelende gevoelens op hem projecteert. Door jouw onzekerheid zal hij zeer zeker bij jou willen blijven en wordt het voor hem des te moeilijker om zelfstandig te functioneren.

naar de letter F

Reacties zijn gesloten.